Ponthatárok 2014

Hasznos - Könyvajánló

Angol nyelvhelyességi gyakorlókönyv a középszintű érettségihez

Angol nyelvhelyességi gyakorlókönyv a középszintű érettségihezAz angol érettségi vizsgán új feladattípust vezettek be, amely sokkal nagyobb kihívást jelent a diákoknak. Kiadványunk 25 teljes nyelvhelyességi feladatsort tartalmaz, melyek segítségével egyszerűen és gyorsan fel lehet készülni az angol középszintű írásbeli érettségi második részében lévő nyelvhelyességi feladatokra. Természetesen kötetünk alkalmazkodik a változásokhoz, így az új feladattípus mind a 25 feladatsorban szerepel, nagyban megkönnyítve ezzel a megoldáshoz szükséges nyelvi készség kialakulását. A könyv végén található javítókulcsok pedig segítik a válaszok ellenőrzését.

MRO Historia Könyvkiadó, 2009

 

Kakuk Móni: Holdvilág

Kakuk Móni: HoldvilágMiféle világban élünk? Csak bennünk létezik mindaz, ami körül vesz, vagy tőlünk függetlenül is? Kézzelfogható valóság vagy álom, amit végigélünk itt a földön? Tevő alakítója vagy megálmodó szemlélője vagyunk annak a csodának, amit életnek hívunk? Hisz mindenki saját maga teremtette, elképzelt világában él.
Kakuk Móni hőse, Don Antonio a csodák szárnyán "jelmezvilágba" kerül, végigpróbálja átélt, megtapasztalt vagy csupán képzeletében létező életeit, hús-vér emberi sorsokat. Szerepeket próbál. Karmester, aki sohasem ér oda a koncertre, a széppel párbajt vívó festő, a szerelem titkos társaságának tagja. Iskolás lányként megéli a háború borzalmait. Mint madár megízleli a szárnyaló szabadságot. S mint fel- fel dobott kő, örökösen visszatér az Alföldre, a Körösök, a Berettyó partjára. Csodaszarvasként legendák hőse. Indián lány, aki a nomád nyers természetben is megéli a lét értelmét és igazát, hogy végül csodás repüléssel felolvadjon az űrben, a világmindenségben. Rádöbbenve és bennünket is rádöbbentve, hogy nem tudjuk, mi végre vagyunk itt, létünk nagy és misztikus színjáték. A legjobb, ha engedjük magunkat sodortatni, szeretünk és repülünk, nem gondolunk a miértre és a végcélra, mert hiszen a cél mindenki számára ugyanaz.

Noran Kiadó, 2008

Országos kompetenciamérés tesztgyűjtemény 8. osztályosoknak II.

Országos kompetenciamérés tesztgyűjteményA Kiadó második alkalommal jelentkezik az éves kompetenciamérésre felkészítő kiadvánnyal, mely tartalmilag és formailag is igazodik a központi tesztekhez. Céljuk, hogy minden évben újabb és érdekesebb feladatokkal lepjük meg a nyolcadikos diákokat.
A szövegértést és a matematikai gondolkodást mérő feladatok nemcsak a mérésre készítenek fel, de a felvételin és a tanórákon is jól hasznosítható készségeket fejlesztenek. A kötet végén található javítókulcsok még eredményesebbé teszik a felkészülést és a felkészítést.

MRO Historia Könyvkiadó, 2008

 

Esterházy Péter: Semmi művészet

Esterházy Péter: Semmi művészetHa az olvasó Esterházy Péter regényében a "családtörténeti" szálat keresi, megtalálja - finoman megírt, kerek történetekben. Ha érzelmeket akar, azokat is: plátói szerelem, gyengédséggel teli házastársi szeretet, no meg az anyai meg az apai. Aki az esterházys-önreflektív szövegvilágra kíváncsi (hol kezdődik, és hol végződik az író?), az sem fog csalatkozni. Irónia, szépség, történelem, aranycsapat, apa, nagymama, nagynéni, nagybácsi, anya, élet és halál, főként halál, de az nagyon szépen megírva. És az élet is, persze, a halál előtt.

Magvető Könyvkiadó, 2008


Vonnegut, Kurt: Hókuszpókusz

Vonnegut, Kurt: HókuszpókuszA történet egy nagy amerikai börtönben játszódik. A börtönt japánok működtetik - bérmunkában. Csupa feketét őriznek itt. A börtönnel átellenben amerikai egyetem - csupa fehér bőrű, gazdag diák jár ide. A börtönben váratlanul lázadás tör ki. A lázadást -véletlenül- egy fehér ember szervezi. Ugyanaz, aki nemrégen még a szomszédos egyetemen tanított, majd pedig a börtönben lett nevelőtiszt. Ki ő? Nos, miatta érdemes elolvasni ezt a könyvet.

Maecenas Kiadó, 2008

 


Kötelező olvasmányok röviden 12. osztályosoknak - Világirodalom

Kötelező olvasmányok röviden 12. osztályosoknak - VilágirodalomA kötelező olvasmányok az irodalomtanulás egyik alapkövét jelentik. Ismeretük híján nem lehet teljes a tanuló felkészültsége és tudása. Jelen kiadvány a 12. osztály magyar irodalmi kötelezőit dolgozza fel, segítséget nyújtva ezzel a diákoknak a kötelező irodalmak megismerésében. A kiadvány újdonsága abban áll, hogy a tartalom rövid ismertetésén túl megtalálható benne a szereplők bemutatása és jellemzése, valamint a művek elemzése is. A kiadványt nemcsak 12. évfolyamos diákoknak ajánljuk, hanem minden olyan tanulónak, aki nyitott a szépirodalmi olvasmányokra, és szeretne segítő irányvonalakat kapni a művek megértéséhez.

MRO Historia Könyvkiadó, 2008

 

Kuti Éva: A jótékonyság vállalati stratégiája

Vállalati adományozás Magyarországon tanulmányok
"A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának kérdése az utóbbi években világszerte a figyelem középpontjába került. A kötetben szereplő tanulmányok áttekintik a vállalati adományozással kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatokat, kísérletet tesznek a közkeletű előítéletek eloszlatására, valamint a civil szervezetek szempontjából fontos gyakorlati következtetések levonására.
A szerzők azt remélik, hogy munkájuknak mind az érdekeltek (támogatók és támogatottak) mind a kutatók körében akadnak majd kritikusai, folytatói és tökéletesítői. Az eszmecsere és a közös gondolkodás megindítását szolgálja a www.nonprofit.hu/forum/topic/14.html fórum létrehozása. A témával kapcsolatos további publikációk elérhetők a következő internet címen: www.nonprofitkutatas.hu".

Megvásárolható a NIOK Alapítvány irodájában (1024 Bp., Margit krt. 43-45. IV/3.).

Nonprofit Kutatócsoport, 2005

 


 

Bemutatkozunk · Eredményeink · Partnereink