Ponthatárok 2014

Eredményeink

2008-as programjaink: 

Tedd meg ma is

Továbbtanulási Tájékoztató Nap

DiákHírhozó

Közhasznúsági jelentés 2008. év


Tedd meg ma is
2008. szeptember 4-6.

 

Napjaink teljesítményorientált világában az egyik legfontosabb tényezővé a menedzselési képesség vált: önmagunk és mások menedzselése. Ezt még egészséges embereknek is nehéz megvalósítani, nem is beszélve a valamilyen hátrányokkal küzdő társainkról.

A képzés célja ehhez az elváráshoz igazodva az volt, hogy segítse a tehetséges, vezetői ambícióval rendelkező fiatalokat, hogy meg tudják valósítani önmagukat és az álmaikat, a közösségük vezérei legyenek; olyan határozott vezetők képzése tehát, akik alkalmasak más emberek irányítására, szervezési feladatok ellátására.

A képzésen az alábbi kompetenciák fejlesztésére helyeztünk hangsúlyt:

  1. biztosabb önismeretet,
  2. fejlettebb kommunikációs képességek,
  3. szervezői, vezetői ismeretek bővítése,
  4. szakmai tapasztalatcsere,
  5. a csapatmunka kialakulása,
  6. informáltság.

A vezetői képességek kiépítése, illetve alkalmazása a közösségben, a jövőben, az adott csoport vezetése során fog majd megmutatkozni. Így projektünktől hosszú távú eredményeket várunk.
Célunk, hogy a jövőben önálló, kreatív és felkészült vezetőkből álljon a civil szervezetek közössége, akik képesek önállóan teljesíteni a rájuk bízott programok teljes körű lebonyolítását.

A tréningeken a kiscsoportos előadás, a gyakorlatok, a játékok, a csoportmunka, a szemléltetés és a közvetlen kommunikáció játszott szerepet. A képzés az alábbi ütemezés szerint zajlott:

1. nap
9:00 Bemutatkozás, program ismertetése
9:30 Önismereti tréning I.
Szakemberek segítségével a résztvevők önismeretét tárjuk fel, hiszen elengedhetetlen egy vezető számára önmaga ismerete.
Módszerek: pszichológia tesztek, pszichodráma, szituációs játékok
Koordinátorok: Kálmán Kinga, Nagy Nóra, Magyar Sándor
13.30 Ebédszünet
14:30 Önismereti tréning II.
Koordinátorok: Kálmán Kinga, Nagy Nóra, Magyar Sándor

2. nap
9:00 Kommunikációs tréning
Az önkifejezéshez és az emberekkel való kapcsolattartáshoz szükséges kommunikációs ismeretek elsajátítása. A kommunikáció jelentősége. Verbális és nonverbális kommunikáció.
Módszerek: kommunikációs gyakorlatok
Koordinátorok: Sikter Bea, Katona Dániel
13:00 Ebédszünet
14:00-18:00 Vezetői képességek tréningje
Egy csoport vezetőjének lenni nem könnyű feladat, s csak az képes rá, aki rendelkezik a megfelelő tulajdonságokkal.
Módszerek: vezetői képesség tesztek, szituációs gyakorlatok
Koordinátorok: Sikter Bea, Katona Dániel

3. nap
9:00 Probléma- és konfliktuskezelés
Egy vezetőnek nagyon jó problémamegoldó képességgel kell rendelkezni. Egy szervezet belső kohéziója, eredményessége múlik a vezető konfliktuskezelő képességén. Erre vannak technikák, könyvtárnyi irodalma van, csak el kell sajátítani.
Módszerek: szituációs gyakorlatok
Koordinátorok: Dr. Manyura Roland, Magyar Sándor
13:00 Ebédszünet
14:00 Amit az Európai Unióról tudni kell - előadás
Előadó: Dr. Manyura Roland


Továbbtanulási Tájékoztató Nap
2008. január 14-15., Kecskemét
2008. október 10., Győr

 

A korábbi évekhez hasonlóan az idén is több alkalommal megrendeztük Továbbtanulási Tájékoztató Napunkat, mely programunkkal olyan értékközpontú és értékteremtő, országos jelentőséggel bíró ifjúsági rendezvényt kívántunk szervezni, amely segítséget nyújtott a résztvevőknek a továbbtanulás lehetőségeiben, a felvételire való felkészülésben, s az alapító okiratunkban foglalt célokkal teljes mértékben megegyezik.DiákHírhozó plakátunk ezévben öt számmal jelent meg, elősegítve az érettségizők informálását.


Közhasznúsági jelentés 2008. év
letöltés (pdf)


Bemutatkozunk · Hasznos · Partnereink