Ponthatárok 2014

Eredményeink

2005-ös programjaink: 

Terényi Tolerancia Tábor

Olyan értékközpontú, országos jelentőséggel bíró tábort valósítottunk meg, melynek célja az ép és fogyatékos gyermekek és fiatalok közös programokba való bevonása volt.

További célunk volt, hogy olyan programokat szervezzünk a tábor során, amelyek a szabadidő aktív eltöltését célozzák. Programjainkkal el kívántuk érni, hogy az ép és fogyatékos gyermekek képesek legyenek felismerni és megelőzni a köztük fellépő erőszakos megnyilvánulásokat, megismerkedjenek a helyes konfliktuskezeléssel, elsajátítsák a problémák békés megoldásának módját, valamint felismerjék a káros tartalmú médiatermékeket, megismerjék ezek közösségre gyakorolt romboló hatását.

Ne hagyd magad!

Hétköznapi életünkben a közlekedési szabályok ismerete a szó legszorosabb értelmében létfontosságú lehet a gyermekeink számára. Az iskolai oktatásban mégis sokadrangú szerepet kap ez a téma. Hasonló a helyzet a bűnmegelőzéssel és a konfliktuskezeléssel is, az iskolai keretek közt ezekre kevés idő jut. Napjainkban egyre többet hallunk arról, hogy fiatalok és gyermekek válnak közlekedési balesetek, valamint különböző bűncselekmények áldozataivá. Megdöbbenésünk és felháborodásunk adta az ötletet, hogy olyan programot szervezzünk, mellyel hozzájárulunk az ilyen események megelőzéséhez. A gyermekek és fiatalok védelmére irányuló elkötelezettségünk motiválta programunk megvalósítását.

Örökítsük meg!

Olyan tábort szerveztünk, amellyel hozzájárultunk a 14-18 éves gyermekek és fiatalok közösségi élményeinek kialakításához, lehetővé tesszük a szabadidő aktív és tartalmas eltöltését, valamint kulturális értékeink megismerését. A tábor célja az volt, hogy a fiatalok megismerjék a hagyományos, fekete-fehér fényképezés és képkidolgozás alapjait, és segítségével megörökítsék a Szentendrei skanzen kulturális értékeit, valamint Szentendre város építészeti és természeti különlegességeit. Ezáltal a gyermekek gazdagodnak az alkotás élményével. Hosszú távú célunk, hogy a fiatalok érdeklődését felkeltsük mind a hagyományos fényképezés, mind a kultúránk, természeti adottságaink iránt, s ezekkel a témákkal a tábor után is foglalkozzanak.

 

Bemutatkozunk · Hasznos · Partnereink